Prototypbyggen

Prototyper är första skottet till en idé. En uppfinnare måste vid något stadie gå från idé till verklighet.

Vi har agerat bollplank till många patent och smarta uppfinningar, vår historia gör att vi uppskattar folk som tänker utanför lådan.

Den största skillnaden med att använda en mekanisk firma som bollplank ligger i att all konstruktion som görs, får en koppling till hur det slutligen ska tillverkas. Detta gör att man standardiserar alla komponenter i så hög utsträckning som det är möjligt, som leder till att man vid färdiga ritningar, på ett effektivt sätt, kan realisera idén till en fysisk sak.

Det är själva idén som ska vara i fokus, inte komplexiteten att realisera den när konstruktionen är färdig, ofta stöter man på konstruktioner som är helt onödiga (läs: dyra) för att uppnå önskat mål.

En bra CAD konstruktör har goda kunskaper i DFMA (Design for manufacture and Assambly). Det är den absolut viktigaste kunskapen, och bör så tidigt som möjligt vägas in.

Alla som jobbar på Emaus Mekaniska AB har tystnadsplikt, och före eventuellt samarbete eller diskussioner upprättar vi gärna ett sekretessavtal för att du ska känna sig trygg.

Vill du använda din egen konstruktör, och vi bara agerar bollplank, går det också bra.


Aktuellt

  • 2019-02-14
    Vi har flyttat verksamheten till nya lokaler på Saltängsvägen 18 under Mars-April månad .Nu är flytten klar och vi önskar både nya och gamla...
  • 2013-07-09
    ÖPPETTIDER Mån – Fre  07:30 – 16:30